Mirovna grupa

OAZA Beli Manastir

nevladina, nestranačka, neprofitna organizacija

 

oaza_bm@yahoo.com

tel.: +385 (0) 31/705-055

 faks: +385 (0) 31/705-056

Beli Manastir

J. Antala 3


Oaza

Informacije:

- o nama
- o našim donatorima

Besplatne radionice:

- kompjuterska
- radionica s vunom
- kreativna i likovna

- dječja

Beli Manastir, 03.02.2006.  

Web-stranicu financiralo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva