Home
Up
Zemlje članice
Pozitivan avis!
Povijest EU
Europa za mlade
English
Kutak za posjetitelje
O nama
Europski dan jezika

 

 

          obrazovanje u RH

Predškolski odgoj i naobrazba
u Republici Hrvatskoj

Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, naobrazbu i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od 6 mjeseci do polaska u školu.

Osnovni akti koji uređuju predškolsku djelatnost su:
1. ZAKON o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97)
2. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi (Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture, broj 7/8, 1991. godine)
3. Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93)
4. Odluka o elementima standarda društvene brige o djeci predškolske dobi iz 1983. godine
5. Standardi za djecu s teškoćama u razvoju iz 1987. godine
6. Program vjerskog odgoja predškolske djece u izvanobiteljskim uvjetima (odobrilo MPiŠ 19. studenoga 1994. godine)
 

PREDŠKOLSKI ODGOJ JE DIO ODGOJA I NAOBRAZBE U HRVATSKOM ŠKOLSKOM SUSTAVU. ON JE PODSUSTAV ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA RH.

ORGANIZIRAN JE U 454 PREDŠKOLSKIH USTANOVA. OBUHVAĆA 132.000 DJECE U REDOVITIM PROGRAMIMA (35%).
19.278 djece polazi program predškole (45%).
Oko 30% djece predškolske dobi polazi kraće programe predškolskog odgoja.
Bogatije sredine imaju obuhvatnost djece predškolskim odgojem s 90% i skoro sva su djeca uključena u programe predškolskog odgoja.

Znači, oko 45% djece predškolske dobi obuhvaćeno je jednim od predškolskih programa.
 

Važno je istaknuti da je 97-postotna obuhvatnost djece šestogodišnjaka u Republici Hrvatskoj (što programom predškole što polaženjem redovitih programa), a želja nam je da se do 2005. godine u Republici Hrvatskoj poveća obuhvatnost djece predškolske dobi s kvalitetnim programima predškolskog odgoja na 60%.

4. PROGRAMI (ne dječji vrtići) PREDŠKOLSKOG ODGOJA PRI DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA

- pri osnovnim školama
- pri zdravstvenim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju
- pri socijalnim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju
- kao igraonice u knjižnicama (najkvalitetniji rad po uzoru na rad u Knjižnici Medveščak 1 i 2 - igraonica-igroteka)
- kraći programi pri športskim ustanovama
- kraći programi pri kulturnim ustanovama
- kraći programi pri udrugama

PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE TE SKRBI O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI USTROJAVAJU SE U JASLIČNIM I VRTIĆNIM ODGOJNIM SKUPINAMA U DJEČJEM VRTIĆU BEZ OBZIRA NA OSNIVAČA.
KOJI PROGRAMI?

1. REDOVITI, CJELOVITI PROGRAMI (4,5,6,7,8,9,10-satni)
1. 1. PROGRAMI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU
1. 2. PROGRAMI ZA DAROVITU DJECU
1. 3. PROGRAMI ZA DJECU PRIPADNIKE NACIONALNIH ZAJEDNICA ILI MANJINA
1. 4. POSEBNI REDOVITI PROGRAMI
- RANO USVAJANJE STRANIH JEZIKA
- MONTESSORI PROGRAMI
- WALDORFSKI PROGRAMI
- ŠPORTSKI PROGRAMI
- DRAMSKO - SCENSKI PROGRAMI
- VJERSKI PROGRAMI
- LIKOVNI PROGRAMI
- GLAZBENI PROGRAMI
- EKO - PROGRAMI
- ZDRAVSTVENI PROGRAMI
- PROGRAMI PROMETNOG ODGOJA
- AGAZZI, REGIO, ZIMMEROV SITUACIJSKI PRISTUP U RADU S DJECOM

2. PROGRAM PREDŠKOLE

3. KRAĆI POROGRAMI (u trajanju od jedan do tri sata dnevno ili tjedno)
- ustrojeni su za sva područja djelatnosti s djecom predškolske dobi (likovni, glazbeni, dramski, plesni, folklorni, športski, vjerski, rano usvajanje stranih jezika i drugi kraći programi)
NAJPOTPUNIJI ODGOJ I NAOBRAZBU PREDŠKOLSKO DIJETE MOŽE
DOBITI U DJEČJEM VRTIĆU.
DJEČJI VRTIĆ JE MJESTO RADOSNOG DRUŽENJA DJECE, NJIHOVA ODRASTANJA, IGRE, ODGOJA I NAOBRAZBE, STJECANJA PRVIH ISKUSTAVA. ODGOJITELJ JE, POSLIJE RODITELJA, NAJVAŽNIJA OSOBA U ŽIVOTU DJETETA, POGLAVITO ONOG DJETETA KOJE POLAZI DJEČJI VRTIĆ. VAŽNA JE OSOBNOST ODGOJITELJA.
EKIPNI RAD U HRVATSKIM VRTIĆIMA POKAZUJE IZVRSNE REZULTATE U RADU S DJECOM JER SE POLAZI OD DJETETA, NJEGOVIH POTREBA, INTERESA I SPOSOBNOSTI U STVARANJU OZRAČJA SIGURNOSTI, POVJERENJA, OBJEKTIVNOSTI TE SE PLURALISTIČKI I DEMOKRATSKI PRISTUPA SVAKOM PROGRAMSKOM RADU S DJECOM.
 

SVI PROGRAMI PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE MORAJU IMATI VERIFIKACIJU MINISTARSTVA PROSVJETE I ŠPORTA, A USTROJAVAJU SE KAO USTROJBENE JEDINICE NAVEDENIH PRAVNIH OSOBA I ISPUNJAVAJU SVE UVJETE POTREBNE ZA RAD S PREDŠKOLSKOM DJECOM.

ZAŠTO?

ZATO ŠTO TO JAMČI KVALITETU RADA S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI, JER ĆE S DJECOM RADITI STRUČNE OSOBE UZ OBVEZU ISPUNJAVANJA OSTALIH UVJETA.

Republika Hrvatska daje mogućnost kvalitetnog ustroja predškolskog odgoja svim pravno sposobnim osobama sukladno zakonskim propisima.
Svaki program rada s djecom predškolske dobi zahtijeva suradnju roditelja i ostalih čimbenika radi svestranijeg sagledavanja i zadovoljavanja dječjih potreba, interesa i sposobnosti.

Problemi postoje kao i u drugim djelatnostima, ali ne zbog stručno-pedagoškog rada već zbog materijalne oskudice roditelja i osnivača dječjih vrtića i njihove nemogućnosti sufinanciranja programa, ali i zbog posljedica Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj.

Početna | Povijest EU |Europa za mlade | Školstvo u RH | Školstvo u UK | Školstvo u Švedskoj |

Popis: Osnovne škole | Srednje škole| Sveučilišta

Primjedbe, pohvale ili pitanja šaljite na: