Home
Zemlje članice
Pozitivan avis!
Povijest EU
Europa za mlade
English
Kutak za posjetitelje
O nama
Europski dan jezika

 

 

        

Države članice EU 15:

Države članice od 01. 05. 2004. - EU 25:

Zemlje

kandidati:

 1. Austrija       

 2. Belgija        

 3. Danska        

 4. Finska         

 5. Francuska    

 6. Njemačka    

 7. Grčka          

 8. Irska           

 9. Italija          

 

 1. Luksemburg  

 2. Nizozemska   

 3. Portugal        Site Convention du Parlement portugais

 4. Španjolska    

 5. Švedska        

 6. Velika Britanija

 

 1. Cipar            
 2. Republika Češka           
 3. Estonija         
 4. Latvija           
 5. Litva             
 6. Mađarska       
 7. Malta            
 8. Poljska          
 9. Slovačka          
 10. Slovenija        

 

 1. Bugarska    
 2. Rumunjska  
 3. Turska       

 

Zahtjevi u tijeku:

 1. Hrvatska       
 2. Bivša             Jugoslavenska Republika Makedonija

 

| Početna | Vijeće Europe | EPZ | EU i njena uloga u svijetu | Proširenje EU |  | Europska centralna banka | Europski parlament | Europsko vijeće | Europska komisija | Europski sud | Europol| EVG | Zemlje članice EU |

Primjedbe, pohvale ili pitanja šaljite na: